Turistika

home Obec Turistika
Zámek Budišov

Na místě dnešního zámku stávala tvrz ze 13. století, zajišťovaná vodním příkopem a dvěma rybníky, dnes již vysušenými. Na renezanční zámek byla tvrz přestavěna v 70. letech 16. století Václavem Berkem z Dubé. Dnešní podobu dostal zámek díky výrazné přestavbě v honosné barokní sídlo za hrabat Paarů ve 20. letech 18. století. V těchto letech byl kolem zámku zřízen park se čtyřmi rybníky, který byl z části upraven ve francouzském stylu. Z jeho bohaté sochařské výzdoby zbylo dodneška jen málo exponátů. Nenechavé zloděje bohužel neodradí ani historická hodnota těchto soch.

Do roku 1945 byl zámek ve vlastnictví různých šlechtických rodů. Posledním majitelem byl JUDr. Richard svobodný pán Baratta-Dragono. Poté zámek připadl státu. Na čas zde sídlila škola, poté byly prostory využívány jako byty a sklad textilu.

V roce 1974 převzalo zámek do správy Moravské zemské muzeum a vybudovalo zde depozitáře přírodovědných oddělení. Je zde kormě botanických a antropologických sbírek uložena také velká část sbírkového fondu zoologického oddělení.

>>ZÁMEK BUDIŠOV<<

Více info
Zámek Valeč

Zámek Valeč - první písemná zmínka o Valči pochází z roku 1294. V listině psané v Praze odporučil Oldřich z Hradce své statky králi Václavovi, jinak by zemřel bez dědice. Mezi jeho moravské statky patřila právě Valeč - Walz.

První o tvrzi pochází z roku 1406 - Jošt daroval Valeč s tvrzí a dvorcem a dalším majetkem Mikuláši z Mochova. Tvrz byla v druhé polovině 15. století zničena a zámek postavil před rokem 1534 Smil Osovský z Doubravice. Zámek pak zůstával v osobním vlastnictví rodu Vaneckých z Jemničky, kdy byl dále zvelebován. Po roce 1785, po přechodu na rodinu Hessů, ztratil svou rezidenční funkci a byl upraven na kanceláře, byty a lihovar. Roku 1953 byl zámek (ve vlastnictví rodiny Malíkových) vyvlastněn a používán zemědělským družstvem jako sklad zeleniny a stáje. Roku 1973 začal místní národní výbor s reknstrukcí, která však byla roku 1989 zastavena.

Roku 1991 byl zámek značně zdevastovaný zámek vrácen rodině Malíkových. Roku 2008 jej prodali Ing. Bronislavu Valovi, který zrekonstruoval nejen zámek, ale i park se dvěma rybníky a okolními historickými budovami.

Zámek si můžete prohlédnout kdykoliv po celý rok.

>>ZÁMEK VALEČ<<

Více info
Třebíč - památky UNESCO

Město Třebíč má hned několik památek, které byly 3. července 2003 zapsány do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

>>MĚSTO TŘEBÍČ<<

Více info
Zřícenina hradu Holoubek

Zřícenina stojí nad pravým břehem řeky Jihlavy. Hrad kolem roku 1330 Konrád Payer. Od roku 1392 nás prameny velmi dobře zpravují o násilném obsazení hradu Jindřichem Zajímačem z Jevišovic, který z něj učinil sídlo loupeživé hordy sužující okolí. Právoplatný majitel hnal roku 1406 Jindřich k soudu, který sice vyhrál, ale hrad zpět nikdy nedostal a tak byl nucen jej v roce 1407 dobýt, přičemž se zadlužil natolik, že hrad musel postoupit věřiteli Arnoštovi Flaškovi z Rychmburka.

V následujících letech se zde často střídali majitelé. Za husitských válek zde napříkladseděl Beneš z Krhova a po roce 1434 Reinprecht z Ebersdorfu, který obnovil loupeživou minulost hradu.

Roku 1440 se páni na velkomeziříčském sněmu usnesli, že je hrad pro okolí nebezpečný a bude zbořen. Roku 1447 je již uváděn jako pustý.

Hrad nebyl velký, ale dobře opevněný náspy a příkopy. V čele hradu stál bergfrit, jenž byl s palácem spojen hradbou. Do dnešní doby se dochovala pouze polovina bergfritu do výše 9 metrů a drobné střepy hradby a paláce. Areál je volně přístupný.

>>HRAD HOLOUBEK<<

Více info
Rozhledna nad vodojemem Ocmanice

Neobvyklá stavba ve tvaru rakety či indiánského tee-pee byla zbudována v roce 2004. Je vysoká 12,25 m v nadmořské výšce 428,8 m. n. m. Konstrukci tvoří dřevěné prvky ve tvaru osmibokého jehlanu. Na nejvyšší plošinu v 8 metrech vystoupáte po 50 schodech.

Rozhledna je kromě zimních měsíců volně přístupná.

>>ROZHLEDNA OCMANICE<<

Více info
Dalešický pivovar

Pivovar - pravděpodobně založen již koncem 16. století. Šlo o malý pivovárek, kde veškerá činnost probíhala ručně. Pivo sloužilo výhradně pro potřeby vlastního panství. Po roce 1882 bylo vaření piva zmodernizováno - průmyslový způsob vaření a sladování, parostrojní pohon a další technické vymoženosti. V toto době vznikla charakteristická budova se dvěma komíny, která dodnes tvoří dominantu městečka.

Za socialismu byl pivovar zestátněn a zejmén díky sládkovi Františkovi Nikodémovi mělo dalešické pivo vynikající pověst.

V květnu roku 1980 zdejší prostory využil Jiří Menzel k natočení slavného filmu Postřižiny.

Současní majitelé koupili pivovar v dražbě roku 1999. Vaří se zdě hned několik druhů piva a pochutnat si na něm můžete třeba v pivovarské restauraci.

>>PIVOVAR DALEŠICE<<

Více info
Zámek Náměšť nad Oslavou

PůvodnÍ hrad byl založen okolo roku 1220. Roku 1583 byl přestavěn na renesanční zámek. V této době byla Náměšť nad Oslavou významným kulturním střediskem a dochází tak k výraznému ekonomickému rozvoji okolí. Za působení Žerotínů došlo roku 1578 k přemístění bratrské tiskárny do blízkých Kralic, kde vzniklo jedno z nejcennějších děl české historie - Bible Kralická.

V 18. století zde Haugwizové provedli barokní úpravy. Po 2. světové válce bylo 1. patro adaptováno na sídlo Edvarda Beneše, roku 1956 sem byla umístěna expozice nástěnných koberců - nejcennější a nejbohatší kolekce u nás. Zámek má bohatou kulturní nabídku i v současnosti. Pořádají se zde pravidelné koncerty klasické hudby, každoročně také ožívají jednotlivé pokoje při akci "Oživený zámek"

>>ZÁMEK NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU<<

Více info
Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Město Jaroměřice nad Rokytnou bylo založeno již roku 1131 knížetem Jaromírem. Písemné zprávy o vzniku tvrze pocházejí až z počátku 14. stolení. Původně renezanční zámek se po přestavbě počátkem 18. stolení stal klenotem barokní architektury. K zámku přiléhá kostel sv. Markéty a zámecká zahrada.

>>ZÁMEK JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU<<

Více info
Rozhledna na Pekelném kopci

V létě roku 2014 byla na vrcholu Pekelného kopce (572 m. n. m.) vystavěna rozhledna z modřínového dřeva. Stavba dle architekta Pavla Jury spojuje křesťanství s židovstvím. K rozhledně turisty dovede tzv. pekelná cesta.

Pekelný kopec dostal svůj název podle staré pověsti, která říká, že na vrcholu kopce žil čert, který se sem dostal poté, co unikl před sv. Ivanem z jeho jeskyně.

>>ROZHLEDNA NA PEKELNÉM KOPCI<<

Více info