Fotografie obce

home Galerie Fotografie obce
Vyřezávaný betlém

Vyřezávaný betlém nám bude dělat radost již letošní Vánoce.

Výroby se zhostil pan Karel Štveráček z Číměře.

Pravidelně budeme na Facebook přidávat fotografie, abyste viděli, jak se lípová kulatina mění pod šikovnýma rukama pana Štveráčka v postavy a zvířátka.

Více info
Opravy tenisového hřiště

Nadace ČEZ nám v letošním roce přispěla 200.000 Kč na oplocení tenisového hřiště.

Nové oplocení tenisového hřiště a dále také nastavení ochranných sloupů na fotbalovém hřišti stálo 283.103 Kč. Obec tedy hradila pouze 83.103 Kč.

Lenka Hůlková

Více info
Obnova pastvin ve Válově

Obnova pastvin ve Válově

začátek roku 2013

Na jaře k nám byly ČSOP Chaloupky (Český svaz ochránců přírody) přivezeny slíbené a námi tolik očekávané ovce. Ovcí včetně jehňátek bylo celkem 31. Z počátku byly ovce plaché, po čase se však „otrkaly“ a k ohradníku přiběhly již na zavolání. Velice jim chutnal tvrdý chléb a jablíčka. Starost o toto stádo převzala paní Věra Nevoralová. Příští rok k nám zhruba ve stejném počtu budou ovce opět přivezeny. ČSOP pod vedením pana Václava Křivana byl velice spokojen.

Lenka Hůlková

Více info
Nová vozovka - silnice II 401

Největší investicí v letošním roce byla pokládka silničních obrub a jednostranné zatrubnění (od Manových po Kadrnožkovi). Do tohoto zatrubnění se někteří majitelé stodol napojili dešťovými svody. Tato akce obec stála 724.838,40 Kč. Zatrubnění na druhé straně (od „Kačeňáku“ po Hůlkovi) hradil Kraj Vysočina. K jeho tíži šly i tzv. dotisky vozovky (jde o rozšíření a zpevnění okrajů vozovky), které byly ve výši cca 270.000 Kč. Původně jsme je měli hradit my, avšak Kraj Vysočina k nám byl velice shovívavý a tato částka šla také k tíži Kraje Vysočina.

Lenka Hůlková

Více info