SDH

Požární ochrana očima číměřských dětí

Naše děti se účastní již 42. ročníku soutěže "Požární ochrana očima dětí". Tuto soutěž každoročně vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Věříme, že se obrázky budou odborné porotě líbit, stejně jako se líbí nám :).

Více info