Infocentrum Jaderné elektrárny Dukovany

Infocentrum Jaderné elektrárny Dukovany

20 km

Elektrárna Dukovany je druhou největší jadernou elektrárnou u nás a nachází se asi 30 km jihovýchodně od Třebíče.

IC Dukovany - srozumitelnou formou předává laické veřejnosti informace o svém bezpečném provozu. Nabízí model hlavního výrobního bloku, jehož prostřednictvím umožní návštěvníkům pochopit složitý, ale logický a fungující systém provozu jaderné elektrárny. Dvouhodinová exkurze s profesionálním průvodcem je zdarma.

Infocentrum je otevřeno každý den včetně sobot a nedělí od 9.00 do 16.00 hodin. V období letních prázdnin je provozní doba prodloužena od 9.00 do 17.00 hodin.

>>INFOCENTRUM JeDu<<

Více info
Dalešická přehrada

Dalešická přehrada

22 km

Vodní dílo Dalešice - přečerpávací vodní nádrž, ležící na řece Jihlavě. Byla postavena v letech 1970 až 1978 a patří k největším na Moravě - zvednutí hladiny je dlouhé 22 km. Hlavním účelem je zdroj technologické vody pro nedalekou Jadernou elektrárnu Dukovany.

Okolí přehrady je romantické a malebné. Koryto je lemováno příkrými stráněmi, které jsou místy až 100 metrů vysoké. Krásu okolí zvyšují zříceniny dvou středověkých hrádků, Kozlov a Holoubek. Z vrcholu Kozlova je krásný výhled přímo na přehradu, která tvoří velké zákruty. Nádrž má i rekreační využití, v jejím okolí je velké množství soukromých chat a několik kempů, nejnavštěvovanější je např. „Hartvíkovická pláž“. Dnes je přehrada především rájem rybářů. Od roku 2012 zde funguje také vyhlídková plavba parníkem "Horácko". Parník pojme až 115 osob, je zde také otevřená horní paluba pro 25 osob.

>>VODNÍ DÍLO DALEŠICE<<

Více info
Rozhledna Babylon

Rozhledna Babylon

23 km

Rozhledna Babylon - jedna z našich nejstarších a nejkrásnějších rozhleden stojí nedaleko Kladerub nad Oslavou od roku 1831. Rozhlednu nechal postavit Jindřich Vilém Haugwitz. Věž je kamenná, v empírovém stylu a má čtyrhranný půdorys. Vyšší patra jsou osmistěnná. Po dubových schodech vystoupáme až do 18 metrů, kde se nachází místnost s okny a zdobeným stropem.

Rozhledna je otevřena od května do září v sobotu a v neděli odpoledne.

>>ROZHLEDNA BABYLON<<

Více info
Rozhledna Mařenka

Rozhledna Mařenka

28 km

Rozhledna postavená roku 2012 stojí na nejvyšším vrcholu Třebíčska se jménem Mařenka, vysokém 711 m. n. m. Celková výška rozhledny je 31,15 m a má dvě vyhlídkové plošiny. První ve výši 9,4m a druhou ve výši 28,2 m. Na druhou plošinu se dostanete po 156 ocelových schodech. Při dobré viditelnosti dohlédnete až na Pálavu nebo na vrcholky Alp.

>>ROZHLEDNA MAŘENKA<<

Více info
Mohelenská hadcová step

Mohelenská hadcová step

30 km

Mohelenská hadcová step - skalní a drnová step hostí velké množství vzácných a ohrožených druhů živočichů a rostlin, vázaných na specifické životní podmínky a chemické složení hadcové horniny (serpentinitu).

Rezervací procházejí dva okruhy naučné stezky. Pokud sejdete do údolí řeky Jihlavy, za zhlédnutí zde stojí 300 let stará mohutná lípa. Stezky jsou značené směrovými značkami a tabulemi s mapou a výkladem. Na začátku stezky stojí mohyla z doby železné, připomínající dřívější osídlení.

>>MOHELENSKÁ HADCOVÁ STEP<<

Více info
Město Telč

Město Telč

45 km

První písemné zmínky o tomto městě pocházejí z roku 1335. Náměstí v Telči patří k nejkrásnějším náměstím v ČR.

Historické jádro města bylo zapsáno v roce 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

>>MĚSTO TELČ<<

Více info