home Obec Popis

Obec Číměř se nachází 10 km jihovýchodně od Třebíče a přibližně 2 km jižně nad Vladislaví v nadmořské výšce 450 m. Rozloha katastru je 434 ha, počet obyvatel 223. Údolím, stáčejícím se ze dvou stran kolem obce, protéká řeka Jihlava, na které zde začíná vzdutí 22 km dlouhé Dalešické přehrady.

V současnosti má Číměř rozvody elektřiny, vody, plynu, kanalizace a telefonu. V letech 2010 - 2012 byla vybudována kanalizace a čistírna odpadních vod. Občanskou vybavenost tvoří prodejna smíšeného zboží a pohostinství Společenského centra.

Spolkovou činnost zastupují Sbor dobrovolných hasičů (založen r. 1942) a Český červený kříž (založen r. 1961).

V obci je vybudováno nové dětské hřiště s prolézačkami, travnaté fotbalové a prosívkové volejbalové hřiště.

Katastrem obce směrem od Vladislavi na severozápadu až po Číměřský potok na jihovýchodním konci prochází nově zbudovaná cyklotrasa č. 5107, která dále pokračuje krásnou přírodou okoloDalešické přehrady ke Třebenicím a Dalešicím. Přibližně stejnou cestou vede i červeně značená turistická trasa.

Školou a poštou spadá Číměř pod Vladislav, přifařena je k sousednímu Střížovu.

 

Počet obyvatel: 223

Počet domů: 57

Rozloha pozemků (ha): Celkem 434

  • zem. půda: 313 (orná: 282, zahrady: 5, louky: 16, pastviny: 8)
  • lesy: 82
  • vodní plochy: 0,2
  • zastavěno: 4
  • ostatní: 3


Parčík