ČČK

home Galerie ČČK
Bowling

Bowling

1. 12. 2014

Více info
První pomoc hrou

První pomoc hrou

7. 9. 2013

V sobotu 7. 9. 2013 proběhla na sportovním hřišti v Číměři akce „První pomoc hrou“, kterou pořádala Místní skupina červeného kříže v Číměři ve spolupráci s Oblastním spolkem ČČK v Třebíči. Celou akci zahájila předsedkyně místní skupiny ČČK Marie Topilová, přivítala účastníky setkání, zejména zástupce místních skupin červeného kříže z Tasova, Hostákova a Mladoňovic. Pak už moderování akce převzala ředitelka Oblastního spolku ČČK v Třebíči paní Hana Fukalová se svými spolupracovníky Petrem Kostkou a Martinem Hejátkem.
V prostorách fotbalového hřiště byla určena 4 stanoviště, na kterých si účastníci mohli v praxi vyzkoušet na cvičném modelu základy kardiopulmonální resuscitace - masáž srdce a dýchání z plic do plic, ošetření otevřené rány stehna se silným krvácením, hluboké popáleniny stěny břišní a v testu ověřit své teoretické znalosti o základech první pomoci. Maskování poranění dobrovolníků provedli zástupci oblastního spolku a působilo velmi věrohodně. Každý jednotlivý výkon byl hodnocen bezprostředně po zásahu zástupci oblastního spolku a na závěr bylo provedeno vzorové ošetření poranění a základů kardiopulmonální resuscitace s vysvětlením nejčastějších chyb, kterých se zasahující týmy dopustily. Akci zpestřilo vystoupení skupin mladých hasičů z Číměře, kteří předvedli požární útok. Na závěr byly pro děti přichystány zábavné soutěže a hry se zdravotní tematikou, za které dostaly sladké odměny. Akce se setkala s velkým zájmem zúčastněných, včetně dětí.
MUDr. Alena Holubová
Více info