home Obec Turistika Zámek Budišov
Zámek Budišov

Zámek Budišov

10 km

Na místě dnešního zámku stávala tvrz ze 13. století, zajišťovaná vodním příkopem a dvěma rybníky, dnes již vysušenými. Na renezanční zámek byla tvrz přestavěna v 70. letech 16. století Václavem Berkem z Dubé. Dnešní podobu dostal zámek díky výrazné přestavbě v honosné barokní sídlo za hrabat Paarů ve 20. letech 18. století. V těchto letech byl kolem zámku zřízen park se čtyřmi rybníky, který byl z části upraven ve francouzském stylu. Z jeho bohaté sochařské výzdoby zbylo dodneška jen málo exponátů. Nenechavé zloděje bohužel neodradí ani historická hodnota těchto soch.

Do roku 1945 byl zámek ve vlastnictví různých šlechtických rodů. Posledním majitelem byl JUDr. Richard svobodný pán Baratta-Dragono. Poté zámek připadl státu. Na čas zde sídlila škola, poté byly prostory využívány jako byty a sklad textilu.

V roce 1974 převzalo zámek do správy Moravské zemské muzeum a vybudovalo zde depozitáře přírodovědných oddělení. Je zde kormě botanických a antropologických sbírek uložena také velká část sbírkového fondu zoologického oddělení.

>>ZÁMEK BUDIŠOV<<