home Obecní úřad Veřejné zakázky
Technika pro kulturní činnost

Technika pro kulturní činnost

spolufinancováno Evropskou unií

Záměrem projektu je zkvalitnit zázemí pro realizaci společenského života v obci Číměř (ozvučovacího a projekčního vybavení) při každoročních obecních akcí a jednorázových eventů.