home Obec Ochrana, rizika a nebezpečí

Odkazy na webové stránky :

 

Složky IZS:

MV ČR - Generálního ředitelství HZS

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina

Policie ČR

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace

 

Zajímavé odkazy:

www.zachranny-kruh.cz Bezpečnostní internetový portál, interaktivní kurzy

www.ibesip.cz BESIP, dopravní výchova, spoty „Nemyslíš – zaplatíš“, statistiky nehodovosti a bodů

www.ochranaobyvatel.cz Informační portál k ochraně obyvatelstva, televizní spoty

Zdravotní rádce, první pomoc

Dokumenty a publikace Ministerstva obrany ČR

 

Další informace naleznete na stránkách:

kraje Vysočina

Český červený kříž