home Obec Turistika Zřícenina hradu Holoubek
Zřícenina hradu Holoubek

Zřícenina hradu Holoubek

11 km

Zřícenina stojí nad pravým břehem řeky Jihlavy. Hrad kolem roku 1330 Konrád Payer. Od roku 1392 nás prameny velmi dobře zpravují o násilném obsazení hradu Jindřichem Zajímačem z Jevišovic, který z něj učinil sídlo loupeživé hordy sužující okolí. Právoplatný majitel hnal roku 1406 Jindřich k soudu, který sice vyhrál, ale hrad zpět nikdy nedostal a tak byl nucen jej v roce 1407 dobýt, přičemž se zadlužil natolik, že hrad musel postoupit věřiteli Arnoštovi Flaškovi z Rychmburka.

V následujících letech se zde často střídali majitelé. Za husitských válek zde napříkladseděl Beneš z Krhova a po roce 1434 Reinprecht z Ebersdorfu, který obnovil loupeživou minulost hradu.

Roku 1440 se páni na velkomeziříčském sněmu usnesli, že je hrad pro okolí nebezpečný a bude zbořen. Roku 1447 je již uváděn jako pustý.

Hrad nebyl velký, ale dobře opevněný náspy a příkopy. V čele hradu stál bergfrit, jenž byl s palácem spojen hradbou. Do dnešní doby se dochovala pouze polovina bergfritu do výše 9 metrů a drobné střepy hradby a paláce. Areál je volně přístupný.

>>HRAD HOLOUBEK<<