Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 Změna OZV č. 3/2005 Požární řád 28.6.2008
Vyhláška č. 1/2012 O stanovení koeficientů daně z nemovitosti a staveb 1.1.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Číměř

12.2.2015
Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  12.2.2015

Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

12.2.2015 

Obecně závazná vyhláška č. 4 / 2015, o místním poplatku ze psů

12.2.2015 

Obecně závazná vyhláška č. 5 / 2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Číměř

12.2.2015 

Pravidla č. 1/2015 o podmínkách připojení se na inženýrské sítě v obci Číměř   

1. 8. 2015

Pravidla č. 1/2016 o podmínkách prodeje pozemků v obci Číměř

1. 2. 2016

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva - viz. Usnesení zastupitelstva

 

Jednací řád zastupitelstva

  • Jednací řád zastupitelstva obce

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty