home Galerie Fotografie obce Nová vozovka - silnice II 401
Nová vozovka - silnice II 401

Nová vozovka - silnice II 401

2013

Největší investicí v letošním roce byla pokládka silničních obrub a jednostranné zatrubnění (od Manových po Kadrnožkovi). Do tohoto zatrubnění se někteří majitelé stodol napojili dešťovými svody. Tato akce obec stála 724.838,40 Kč. Zatrubnění na druhé straně (od „Kačeňáku“ po Hůlkovi) hradil Kraj Vysočina. K jeho tíži šly i tzv. dotisky vozovky (jde o rozšíření a zpevnění okrajů vozovky), které byly ve výši cca 270.000 Kč. Původně jsme je měli hradit my, avšak Kraj Vysočina k nám byl velice shovívavý a tato částka šla také k tíži Kraje Vysočina.

Lenka Hůlková