home Obecní úřad Povinně zveřejňované informace Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Na webové prezentaci obce Číměř jsou informace související s výkonem veřejné správy zveřejňovány tak, aby se s nimi mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Webová prezentace vyhovuje ve požadavkům kladeným Vyhláškou č. 64/2008 o formě zveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením.

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS3). Texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Bohužel některé prvky nejsou připraveny na plnou podporu zvětšeného fontu.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Nejčastěji se mohou dokumenty vyskytnout v těchto formátech:

PDF - prohlížeče tohoto formátu jsou volně ke stažení (Adobe Acrobat Reader nebo Foxit Reader) .
DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX - prohlížeče těchto formátů jsou volně ke stažení například na webu Microsoft či OpenOffice .
ZIP, RAR - některé dokumenty mohou komprimovány. Na dekomprimaci je možné využít například bezplatné programy 7zip, WinRAR

Minimální nároky na hardware

Splňuje běžný kancelářský počítač nebo notebook s připojením k Internetu. Podporované jsou i mobilní zařízení (tablet, mobil).

Podporované webové prohlížeče

Splňují webové prohlížeče se zapnutým JavaScriptem. Při vypnutém Javascriptu nefunguje horní menu, které vysouvá své podpoložky právě pomocí Javascriptu. Podporované verze prohlížeče nejsou omezeny, ale není zaručeno, že v každém prohlížeči bude stránka vypadat stejně. Například ve starších prohlížečích (hlavně Internet Explorer starší než verze 9).