Hasiči

Hasiči

Kontaktní osoba: Jaroslava Murínová

starostka SDH Číměř

tel.: 724 662 030  email: MurinovaJ@seznam.cz

Táňa Slabá

vedoucí mladých hasičů

tel.: 608 855 871  email: slabi@tiscali.cz

Sbor dobrovolných hasičů byl založen v listopadu 1942. Hlavním impulsem k jeho založení bylo stále zvyšující se nebezpečí požáru za 2. světové války a tím i potřeba občanů vytvoření spolku, který by v případě potřeby chránil je a jejich majetek.

V roce 1956 byla zakoupena první motorová stříkačka PPS8 a členové sboru se začali zúčastňovat mnoha různých soutěží. Počáteční problémy s přepravou se odstranily zakoupenímautomobilu DODGE v roce 1958, které sloužilo až do roku 1963, kdy bylo po havárii vyřazeno. Až po deseti letech byl zakoupen další automobil značky TV, požívaný do roku 1988, kdy byla pořízena Avie v hasičské úpravě. Ta slouží do současnosti.

Náš sbor byl založen 22. listopadu 1942, v době okupace republiky Německem, a proto i zápis ze zakládající valné hromady, odpovídá své těžké době. Impulsem k založení hasičského sboru bylo zvyšování nebezpeční požárů v období 2. světové války. Občané Číměře tedy potřebovali spolek, který by chránil v případě potřeby jejich majetek.

Od roku 1956, kdy byla zakoupena motorová stříkačka PPS 8, se členové sboru začali zúčastňovat i soutěží. Činnost podle zápisů mnohem intenzivnější, než v období, kdy sbor stříkačku neměl. Vzhledem k problémům s přepravou bylo v roce 1958 zakoupeno auto Dodge, které sloužilo do roku 1963 a po havárii bylo vyřazeno. Další auto značky TV bylo zakoupeno v roce 1973 a a používáno bylo až do roku 1988, kdy byla dokončena přestavba Avie, která slouží dodnes. V roce 1993 bylo vybavení doplněno o novou motorovou stříkačku PS 12.

Už název Sbor dobrovolných hasičů napovídá, že všichni členové jsou zde dobrovolně, veškerou činnost vykonávají ve svém vlastním volném čase a zdarma. V současné době má náš sbor celkem 78 členů z toho je 20 mladých hasičů do 15 let. Zúčastňujeme se soutěží, máme dvě družstva mladých hasičů, dvě družstva žen a jedno družstvo starších mužů. Udržujeme požární techniku tak, aby byla připravena stejně jako členové našeho sboru, pomáhat tam, kde je to třeba. Probíhá dobrá spolupráce s Obecním úřadem Číměř, který financuje provoz auta, techniky a přispívá i na činnost hasičského sboru.

Hasiči v naší obci slavili již 70. výročí založení hasičského sboru.

Oslavu jsme uspořádali o tři měsíce dříve, aby bylo možno předvést ukázku požárního útoku a požární techniky. Vystaveny byly poháry, které v roce 1984 obdržely naše dorostenky na mistrovství republiky za 3. místo, a poháry z dalších oblastních závodů. Chtěla bych vyzdvihnout i úspěšnou činnost našich žen v posledních letech. Dále si návštěvníci mohli prohlédnout kroniku našeho sboru a fotografie z naší činnosti. Následně shlédli požární útoky dětí, žen a mužů.

Během oslavy byli oceněni také někteří členové:

Sestra Květa Šťavová, narozená 18. 3. 1932, členka od roku 1972 - vedla mládež k požárnímu sportu.

Bratr Miroslav Topil st., narozen 4. 4. 1952, členem od roku 1992 - pomáhá při akcích pořádaných SDH Číměř.

Bratr Ing. Jaroslav Vecheta, narozen 4. 4. 1970 , členem od roku 1992 - velitel SDH v Číměři. Donedávná trénoval mládež.

Bratr Alois Krátký ml., narozen 17. 3. 1975 je členem od roku 1992 - zastává funkci strojníka a udržuje požární techniku.

Bratr Dušan Keil, narozen 29. 3. 1974 je členem od roku 1992

Nejaktivnější jsou v posledních letech ženy, které se pravidelně účastní různých hasičských soutěží a jednu také pořádají u nás. Tato soutěž má opravdu velký ohlas a účastní se jí velký počet týmů, které zápolí od rána až do pozdních večerních hodin.