home Obec Naše spolky Český červený kříž
Český červený kříž

Český červený kříž

Kontaktní osoba: Marie Topilová

předsedkyně MS ČČK Číměř

email: Mar.Top@seznam.cz

Dne 26. 11. 2011 v 16:00 se v sále společenského centra v Číměři konala slavnostní chůze věnovaná 50letému založení místního spolku Českého červeného kříže v Číměři.

Zúčastnilo se celkem 30 členů, za Oblastní spolek Českého červeného kříže v Třebíči pozvání přijala předsedkyně paní Hana Fukalová. Během slavnostní schůze bylo vysloveno poděkování a předání květin 3 z 5 žijících zakládajících členů – paní Anežce Ondráčkové, Anežce Zádorožné a Anežce Boučkové. Manželé Topilovi se ze zdravotních důvodů schůze nezúčastnili. Po oficiální části schůze následovala taneční zábava.

Český červený kříž v Číměři má nyní 34 členů a byl založen 22. 11. 1961, u jeho zrodu stálo 14 zakládajících členů. První předsedkyní byla paní Marie Topilová, která v roce 1971 předala funkci paní Květě Šťávové, která ji vykonává dodnes. Peníze na činnost získávala organizace prodejem známek, losů, pořádáním maškarního průvodu a mikulášských besídek. S příchodem dalších členů v následujících letech se i činnost organizace rozrostla. Zahrnuje v průběhu roku organizování průvodu masek obcí, dětského dne, pouťové zábavy, v jejímž pořádání se střídá se sborem dobrovolných hasičů v Číměři, dále karnevalů, mikulášských besídek, byla uskutečněna řada předváděcích akcí, kurzy vaření, dlabání dýní i příprava adventních věnců.

Část takto získaných peněz byla věnována na potřebné účely:

  • V březnu 2005 bylo předáno 5 000 Kč na pořízení monitoru na dětské oddělení
  • V srpnu 2005 3 000 Kč na opravu farního kostela ve Střížově
  • V roce 2007 bylo poskytnuto 1 000 Kč na nákup odběrového křesla pro dárce pro odběrové středisko v Třebíči. V průběhu let byla uspořádána řada sbírek na pomoc bývalé Jugoslávii, Rumunsku, na vybavení dialýzy v Nemocnici Třebíč i na nákup čistících věcí v době povodní.

Z řad členů Českého červeného kříže v Číměři i jejich rodinných příslušníků vzešla řada dobrovolných dárců krve. Paní Věra Zásmětová darovala krev a krevní plasmu více než 110 x a obdržela Zlatou medaili 3. třídy.

Za dlouholetou práci v Červeném kříži byla v dubnu 1999 oceněna zástupci ústředí ČČK dlouholetá současná předsedkyně paní Květa Šťávová.

První pomoc hrou

V sobotu 7. 9. 2013 proběhla na sportovním hřišti v Číměři akce „První pomoc hrou“, kterou pořádala Místní skupina červeného kříže v Číměři ve spolupráci s Oblastním spolkem ČČK v Třebíči. Celou akci zahájila předsedkyně místní skupiny ČČK Marie Topilová, přivítala účastníky setkání, zejména zástupce místních skupin červeného kříže z Tasova, Hostákova a Mladoňovic. Pak už moderování akce převzala ředitelka Oblastního spolku ČČK v Třebíči paní Hana Fukalová se svými spolupracovníky Petrem Kostkou a Martinem Hejátkou.

V prostorách fotbalového hřiště byla určena 4 stanoviště, na kterých si účastníci mohli v praxi vyzkoušet na cvičném modelu základy kardiopulmonální resuscitace - masáž srdce a dýchání z plic do plic, ošetření otevřené rány stehna se silným krvácením, hluboké popáleniny stěny břišní a v testu ověřit své teoretické znalosti o základech první pomoci. Maskování poranění dobrovolníků provedli zástupci oblastního spolku a působilo velmi věrohodně. Každý jednotlivý výkon byl hodnocen bezprostředně po zásahu zástupci oblastního spolku a na závěr bylo provedeno vzorové ošetření poranění a základů kardiopulmonální resuscitace s vysvětlením nejčastějších chyb, kterých se zasahující týmy dopustily. Akci zpestřilo vystoupení skupin mladých hasičů z Číměře, kteří předvedli požární útok. Na závěr byly pro děti přichystány zábavné soutěže a hry se zdravotní tematikou, za které dostaly sladké odměny. Akce se setkala s velkým zájmem zúčastněných včetně dětí.

MUDr. Alena Holubová