PF 2024

PF 2024

Vážení spoluobčané, milí příznivci naší obce, přeji vám, abyste prožili následující svátky v klidu a pokoji, každý po svém, tak jak jste zvyklí. Abyste kolem sebe měli lidi, se kterými je vám dobře, a ve zdraví se mohli společně potkávat i v příštím roce.
Těm z vás, kterým v letošním roce odešli vaši nejbližší milovaní rodinní příslušníci, přeji, abyste tuto tíživou situaci dobře zvládli, nebyli jste sami a na své blízké a život s nimi vzpomínali v tom nejlepším, co zanechali ve vašich srdcích.
Přeji všem, ať nikdo z nás není o Vánocích osamocen, ať jsme stále se svými milovanými – a není-li to možné, tak abychom s nimi byli alespoň v našich myšlenkách.
Ať se nám v Číměři i nadále daří.
Vaše emeritní starostka Lenka Hůlková